Wiadomości

Międzynarodowy Dzień Tolerancji - czym jest?

Prawie 25 lat temu przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy UNESCO został wytypowany Międzynarodowy Dzień Tolerancji, który obchodzi się dnia 16 listopada. Z brakiem akceptacji na co dzień styka się bardzo dużo osób i właśnie ten dzień ma to sygnalizować. Zwrócenie się z prośbą do licznych instytucji publicznych, naukowców i rządów tego typu jest sygnałem do tego, by znaleźli wyjście z tego sporego problemu. Nauczanie, czy także organizowanie licznych paneli dyskusyjnych ma na celu propagowanie tolerancji oraz zmniejszenie się gnębienia osób dyskryminowanych, co według organizacji UNESCO jest dobrą metodą przeciwdziałania różnym pogardliwym zachowaniom w tym zakresie.

Częściej występujące akty agresji, nacjonalizmu, homofobii, antysemityzmu i różnego rodzaju nietolerancji, były powodem stworzenia tego rozwiązania. Z częstą marginalizacją, dyskryminacją oraz pewnym wykluczeniem przez rówieśników, mają styczność właśnie te mniejszości, co stwierdzono na przestrzeni wielu lat. Obchody Międzynarodowego Dnia Tolerancji mają okazać się skuteczne w odszukaniu głównych przesłanek pojawiania się nietolerancji, ale także mają wspominać, jak niebezpieczne mogą być objawy nietolerancji dla osób krzywdzonych. Tego rodzaju działania mają okazać się przydatne do tego, aby dociec, czym faktycznie jest akceptowanie nie swoich praw i cudzej własności, ale także przybliżyć to, co to jest uznanie oraz akceptacja różnic indywidualnych. Ma też kształcić, uczyć uznania różnorodności względem kultur, zrozumienia innych ludzi, a także celem tego typu czynności jest umiejętności wysłuchiwania.

Międzynarodowy Dzień Tolerancji - w jaki sposób celebruje się go w Polsce?

Jednogłośny manifest wygłosili burmistrzowie, jak i prezydenci polskich miast, w którym to proszą o zapobieganie werbalnej i fizycznej przemocy wynikającej z homofobii i rasizmu, ale i również przekazują niebywałe poparcie dla tych osób. Pod generalnym manifestem wstawił się przede wszystkim prezydent Warszawy, Gdańska, Poznania, Lublina oraz Katowic. Prezydent stolicy, Trzaskowski Rafał powiedział, że solidarność tego dnia będzie prezentowana poprzez wywieszanie kolorowych flag, a także podświetlania wielu budynków. W szczególności w tęczowych barwach został oświetlony most Śląsko-Dąbrowski oraz Pałac Kultury i Nauki.

Zostaw komentarz